فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : Pdf حجم فایل :  ۳۱۳ KB نویسنده : دکتر احمد بدری ، محمد اصیل زاده منبع فایل : فصلنامه تحقیقات حسابداری رمز فایل : www.accfile.com چکیده بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار [...]
Related posts:

  1. بررسی اثر نقد شوندگی بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
  2. ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو ، شیوه تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران